Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ( Hợp đồng số 08/2023/HĐDVĐGTS ngày 22/02/2023 Tài sản: Thanh lý tài sản là Nhà thi đấu Hậu Giang tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hậu Giang)

Ngày 23-02-2023

I. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang;

- Địa chỉ: Số 02, Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

II. NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:

- Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang;

- Địa chỉ: Số 01, đường Hòa Bình, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

III. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN MUA HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Tài sản đấu giá:

Thanh lý tài sản là Nhà thi đấu Hậu Giang tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hậu Giang. Địa chỉ: Phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (Đính kèm danh mục tài sản thanh lý).

Lưu ý: Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế. Khách hàng có trách nhiệm xem xét về tình trạng, chất lượng của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

2. Giá khởi điểm: 1.150.667.000 đồng (Một tỷ một trăm năm mươi triệu sáu trăm sáu mươi bảy ngàn đồng). Giá đã bao gồm chi phí tháo dỡ.

3. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

4. Tiền đặt trước: 115.000.000 đồng/hồ sơ (Tương đương 10% giá khởi điểm của tài sản đấu giá).

IV. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Đối tượng: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan được đăng ký tham gia đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

2. Điều kiện: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm có:

- Đối với người tham gia đấu giá là tổ chức:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành).

+ Bản sao: Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc quyết định thành lập; CMND hoặc CCCD của người đại diện theo pháp luật của tổ chức (cung cấp bản gốc để đối chiếu).

+ Giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản photo CMND hoặc CCCD của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

- Đối với người tham gia đấu giá là cá nhân:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành).

+ Bản sao: CMND hoặc CCCD người tham gia đấu giá (cung cấp bản gốc để đối chiếu).

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản photo CMND hoặc CCCD của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

3. Cách thức: Tổ chức, cá nhân có đơn đăng ký (theo mẫu do Trung tâm phát hành) chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành, đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo phương thức trực tiếp cho Trung tâm. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm mở tại ngân hàng thương mại đúng thời gian quy định.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN, BÁN, TIẾP NHẬN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ; NỘP PHIẾU TRẢ GIÁ; HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU TRẢ GIÁ; NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Ngày 02/3/2023 - 03/3/2023 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Nhà thi đấu Hậu Giang tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hậu Giang. Địa chỉ: Phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

2. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu trả giá:

- Thời gian: Từ ngày 24/02/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 07/03/2023 (trong giờ hành chính).

- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

- Hướng dẫn cách ghi phiếu trả giá: Được quy định cụ thể trong Quy chế cuộc đấu giá tài sản (được cung cấp cho khách hàng khi liên hệ mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá).

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Thời gian: Từ ngày 07/3/2023 đến 16h30 ngày 09/3/2023.

- Thông tin nộp tiền đặt trước vào tài khoản:

+ Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

+ Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

(Nội dung nộp tiền: Họ và tên_nộp tiền đặt trước_tên tài sản)

* Người đăng ký tham gia đấu giá lưu ý những nội dung sau:

- Tiền đặt trước của khách hàng phải nộp đủ vào tài khoản của Trung tâm đến 16 giờ 30 phút ngày 09/03/2023.

- Mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do khách hàng chịu.

VI. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 10/3/2023 (Thứ sáu).

2. Địa điểm: Tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.


Đang online: 1
Hôm nay: 260
Đã truy cập: 1332346