Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Xe ô tô 95A-003.07 của Kho bạc Nhà nước Hậu Giang)

Ngày 01-11-2021

* TÊN, ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang;

- Địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

* TÊN, ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ CÓ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Kho bạc Nhà nước Hậu Giang;

- Đơn vị: Số 69A đường 3/2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

I. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN MUA HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC: 

1. Tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá gồm 01 xe ô tô thanh lý của Kho bạc Nhà nước Hậu Giang; (Địa chỉ: Số 69A, đường 3/2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang). Tài sản được trưng bày tại nhà xe Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, cụ thể:

Xe ô tô biển số 95A-003.07; Nhãn hiệu: ISUZU; Số loại: TROOPER; Loại xe: Ô tô con; Màu sơn: Xám; Số máy: 172414; Số khung: JACUBS25G37100375; Năm, nước sản xuất: 2003, Việt Nam; Số chỗ ngồi: 07 chỗ ngồi; Hiện trạng xe đã qua sử dụng.

2. Giá khởi điểm: 125.100.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu một trăm ngàn đồng).

Lưu ý: Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế. Khách hàng có trách nhiệm xem xét về tình trạng, chất lượng của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá. Người trúng đấu giá chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng ký sang tên tài sản sau khi trúng đấu giá.

3. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ/người.

4. Tiền đặt trước: 25.000.000 đồng/hồ sơ/người.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Đối tượng: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Mục II Thông báo này và theo quy định của pháp luật có liên quan đều được đăng ký tham gia đấu giá, trừ trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

2. Điều kiện: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành).

- Bản sao: CMND hoặc CCCD hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD đối với tổ chức (kèm bản gốc để đối chiếu).

- Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá.

- Chứng từ chứng minh đã nộp tiền mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân có đơn đăng ký (theo mẫu do Trung tâm phát hành) chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành, đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá hợp lệ theo phương thức trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Trung tâm và nộp tiền đặt trước theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm mở tại ngân hàng thương mại đúng thời gian quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Điều kiện tham gia đấu giá được nêu cụ thể tại khoản 2 Mục II Thông báo này.

Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN, BÁN HỒ SƠ, NỘP HỒ SƠ; NỘP PHIẾU TRẢ GIÁ; HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU TRẢ GIÁ; NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian: Ngày 08/11/2021 và ngày 09/11/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Kho bạc Nhà nước Hậu Giang (Số 69A, đường 3/2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

2. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ và nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu trả giá:

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ, nhận phiếu trả giá: Từ ngày 02/11/2021 đến 17h00 ngày 11/11/2021 (trong giờ hành chính). Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

- Hướng dẫn cách ghi phiếu trả giá: Được quy định cụ thể trong Quy chế cuộc đấu giá tài sản.

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/11/2021 đến 16h30 ngày 15/11/2021 (trong giờ hành chính), trừ trường hợp Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo hình thức chuyển khoản vào số tài khoản sau:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Số tài khoản: 127000081558 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Hậu Giang.

- Nội dung nộp tiền: “Họ và tên_nộp tiền đặt trước_tên tài sản”.

- Người đăng ký tham gia đấu giá có trách nhiệm chụp chứng từ chứng minh đã nộp đủ tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm và gửi qua tin nhắn Zalo, số điện thoại: 0907 945 929.

IV. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 16/11/2021 (Thứ ba).

2. Địa điểm: Tại Hội trường Sở Tư pháp Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Lưu ý: Nhằm có các giải pháp thực hiện hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19 theo các quy định hiện hành, khách hàng có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm để được hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia theo đúng quy định.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

(Thông báo này thay cho Giấy mời tham dự cuộc đấu giá tài sản).


Đang online: 6
Hôm nay: 2515
Đã truy cập: 413839