Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Hợp đồng số: 04/2023/HĐDVĐGTS ngày 12/01/2023)

Ngày 15-01-2023

* TÊN, ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang;

- Địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

* TÊN, ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ CÓ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành;

- Địa chỉ: Đường Ngô Hữu Hạnh, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

I. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN MUA HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Phú Lễ, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (hồ sơ Trương Thị Trổ Bông), bao gồm 3 thửa, thuộc tờ bản đồ số 18, cụ thể: Thửa 82diện tích 1.875m2, loại đất LUC; thửa 83 có diện tích 1.682m2, loại đất LUC và thửa 84 có diện tích 929,8m2, loại đất LUC.

 (Theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 29/4/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00695 do UBND huyện Châu Thành cấp ngày 10/9/2014 cho bà Trương Thị Trổ Bông đứng tên sử dụng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00694 do UBND huyện Châu Thành cấp ngày 10/9/2014 cho bà Trương Thị Liêm, đã tặng cho bà Trương Thị Trổ Bông đứng tên sử dụng và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00692 do UBND huyện Châu Thành cấp ngày 10/9/2014 cho ông Trương Nối Tông, đã tặng cho bà Trương Thị Trổ Bông đứng tên sử dụng; Mảnh trích đo địa chính số 20/2021 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành cấp ngày 09/7/2021; Chứng thư thẩm định giá tài sản số 180/BĐS ngày 13/10/2021 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thống Nhất).

Lưu ý:

- Quyền sử dụng đất 03 thửa đất nêu trên là tài sản cho thuê, thời gian thuê đất còn lại đến ngày 30/12/2024 (âm lịch).

- Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế. Khách hàng có trách nhiệm xem xét tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá. Người trúng đấu giá chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản sau khi trúng đấu giá.

2. Giá khởi điểm: 383.264.763 đồng (Ba trăm tám mươi ba triệu hai trăm sáu mươi bốn ngàn bảy trăm sáu mươi ba đồng).

3. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

4. Tiền đặt trước: 83.000.000 đồng/hồ sơ.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Đối tượng đăng ký: Cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan được đăng ký tham gia đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

2. Điều kiện đăng ký: Người tham gia đấu giá là cá nhân, hộ gia đình phải nộp hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành).

- Bản sao: CMND hoặc CCCD người tham gia đấu giá (cung cấp bản gốc để đối chiếu).

- Giấy ủy quyền hợp lệ và bản photo CMND hoặc CCCD của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

- Giấy xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Cá nhân, hộ gia đình có đơn đăng ký (theo mẫu do Trung tâm phát hành) chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành, đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc trực tiếp mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo phương thức trực tiếp cho Trung tâm.

- Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm mở tại ngân hàng thương mại đúng thời gian quy định nêu tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản này.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN, BÁN HỒ SƠ, NỘP HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

a) Thời gian: Ngày 09/02/2023 và ngày 10/02/2023 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm: Tại nơi có tài sản (ấp Phú Lễ, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang).

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/01/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/02/2023 (trong giờ hành chính, trừ các ngày nghỉ Tết Nguyên đán từ 20 - 26/01/2023).

b) Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.

c) Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/02/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 15/02/2023 (trong giờ hành chính), trừ trường hợp Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

- Nội dung nộp tiền: “Họ và tên_nộp tiền đặt trước_tên tài sản”.

* Người đăng ký tham gia đấu giá lưu ý những nội dung sau:

- Tiền đặt trước của khách hàng phải nộp đủ vào tài khoản của Trung tâm đến 16 giờ 30 phút ngày 15/02/2023.

- Khách hàng chịu mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước.

IV. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không giới hạn số vòng đấu).

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 16/02/2023 (Thứ năm).

2. Địa điểm: Tại Hội trường Sở Tư pháp (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

(Thông báo này thay cho Giấy mời khách hàng tham dự cuộc đấu giá)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. bong.pdf_20230115214100.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 389
Đã truy cập: 1332475