Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Hợp đồng số 14/2022/HĐDVĐGTS ngày 19/04/2022)

Ngày 20-04-2022

* TÊN, ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang;

- Địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

* TÊN, ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ CÓ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang;

- Đơn vị: Số 49, đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

I. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN MUA HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phần đất công (trường quân sự cũ - Khu A) để thực hiện dự án Khu dân cư kết hợp xây dựng nhà ở (khu A), thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

a) Danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất:

- Tổng diện tích thực hiện dự án là 8.890,6m², trong đó:

+ Đất ở: 4.212,17m².

+ Đất giao thông: 3.265,72m².

+ Đất Công viên - Cây xanh: 1.263,87m².

+ Đất Trạm xử lý nước thải: 148,84m².

- Tài sản gắn liền với đất: Đính kèm danh mục tài sản.

- Vị trí đất: Ấp Tân Phú, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, có tứ cận như sau:

+ Phía Đông Bắc giáp Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông thủy bộ;

+  Phía Đông Nam giáp hành lang Quốc lộ 1;

+ Phía Tây Bắc giáp Sông Ba Láng.

+ Phía Tây Nam giáp Rạch Cả Bảo.

b) Mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích: Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án Khu dân cư kết hợp xây dựng nhà ở (khu A), thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang theo đúng quy hoạch Tổng mặt bằng dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 09 tháng 11 năm 2021.

- Mục đích, hình thức sử dụng đất:

+ Đối với đất ở tại đô thị (ODT): Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Đầu tư xây dựng hoàn thiện mặt ngoài và xây thô phần bên trong các công trình nhà ở liền kề trên diện tích khoảng 4.212,17m2 (với quy mô tối thiểu là 03 tầng). Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng, nhà đầu tư được quyền khai thác, kinh doanh các hạng mục công trình đã đầu tư xây dựng.

+ Đất giao thông, đất công viên - cây xanh, đất Trạm xử lý nước thải và một số hạng mục ngoài dự án gồm: Kè dọc Sông Ba Láng, Kè dọc rạch Cả Bảo và toàn bộ đường gom Quốc lộ 1 thì Người trúng đấu giá phải đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo Tổng mặt bằng dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, sau khi hoàn chỉnh bàn giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy định

 Diện tích đất này người trúng đấu giá không phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

- Hình thức sử dụng đất:

+ Đất ở tại đô thị (ODT): Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Đất giao thông (DGT), đất Công viên - Cây xanh (DKV), đất Trạm xử lý nước thải (DTL): Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Thời hạn giao đất cho chủ đầu tư để thực hiện dự án là 50 năm (năm mươi năm) kể từ ngày ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

c) Các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng thửa đất được quyết định đấu giá

- Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu Thành A được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt tại Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020; Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

- Về quy hoạch xây dựng: Quy hoạch Tổng mặt bằng Khu dân cư kết hợp xây dựng nhà ở (Khu A), thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đã được Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A phê duyệt tại Quyết định số 8108/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2021.

- Các quy định liên quan: Thực hiện theo Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phần đất công (trường quân sự cũ - Khu A) để thực hiện dự án Khu dân cư kết hợp xây dựng nhà ở (khu A), thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang và quy định pháp luật hiện hành.   

2. Giá khởi điểm: 46.041.727.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ không trăm bốn mươi mốt triệu bảy trăm hai mươi bảy nghìn đồng). Trong đó:

- Quyền sử dụng đất trong phạm vi dự án, mục đích sử dụng: Đất ở đô thị (ODT), diện tích 4.212,17m², số tiền là: 43.579.421.000 đồng.

- Tài sản gắn liền với đất, số tiền là: 2.462.306.000 đồng.

3. Tiền mua hồ sơ: 3.000.000 đồng/hồ sơ.

4. Tiền đặt trước: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng) tương đương 20% của giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Đối tượng đăng ký:

a) Đối tượng được tham gia: Thuộc đối tượng được giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất Đai. Trừ các trường hợp không đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

b) Các trường hợp không được tham gia:

- Trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Trường hợp vi phạm nội dung đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

2. Điều kiện để được tham gia đấu giá:

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác. Việc xác định thực hiện theo Khoản 3 Điều 14 Nghị  định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ.

- Có đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Điều 21 Luật Nhà ở 2014, khoản 2 Điều 119 Luật Đất đai 2013 và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

- Có điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư:

+ Có vốn chủ sở hữu tối thiểu của đối tượng đăng ký tham gia đấu giá phải thu xếp là 30,96 tỷ đồng, tương đương 20% tổng mức đầu tư dự kiến (khoảng 154,822 tỷ đồng, bao gồm: Chi phí đầu tư xây dựng, tiền sử dụng đất phải nộp và chi phí dự phòng).

+ Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác với thời hạn cam kết  bảo lãnh tối thiểu bằng với tiến độ thực hiện dự án theo chủ trương đầu tư dự án được phê duyệt là 14 tháng kể từ ngày được quyết định giao đất, công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong đó:

- Trường hợp liên danh, vốn chủ sở hữu của đối tượng đăng ký tham gia đấu giá liên danh bằng tổng vốn chủ sở hữu của các thành viên liên danh. Đồng thời,  từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu tương ứng với phần vốn góp chủ sở hữu theo thỏa  thuận liên danh. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh được đánh giá là không đáp ứng thì đối tượng đăng ký tham gia đấu giá liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về vốn chủ sở hữu. Đối tượng đứng đầu liên danh phải có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu là 30%, từng thành viên liên danh có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu là 15% trong liên danh.

- Năng lực tài chính của đối tượng đăng ký tham gia đấu giá được đánh giá trên cơ sở báo cáo tài chính được kiểm toán trong khoảng thời gian 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký đấu giá (đối tượng đăng ký tham gia đấu giá có thể sử dụng báo cáo tài chính năm, các báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu).

Các báo cáo do đối tượng đăng ký tham gia đấu giá cung cấp phải bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về tài chính, kế toán, phản ánh tình hình tài chính riêng của đối tượng đăng ký tham gia đấu giá hoặc thành viên liên danh (nếu là đối tượng đăng ký tham gia đấu giá liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ hoặc công ty con hoặc công ty liên kết với đối tượng đăng ký tham gia đấu giá hoặc thành viên liên danh.

Trường hợp trong khoảng thời gian 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký đấu giá không trùng với kỳ lập báo cáo tài chính hoặc đối tượng đăng ký tham gia đấu giá không có báo cáo tài chính được kiểm toán trong thời gian này, đối tượng đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm gần nhất. Đồng thời, đối tượng đăng ký tham gia đấu giá phải kê khai và cung cấp tài liệu chứng minh về sự thay đổi trong các số liệu tài chính từ thời điểm có báo cáo kiểm toán đến thời điểm đăng ký tham gia đấu giá (như các tài liệu chứng minh việc tăng vốn chủ sở hữu). Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá phải chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai là không chính xác, làm sai lệch kết quả đánh giá thì đối tượng đăng ký tham gia đấu giá sẽ bị xử lý theo quy định.

Trường hợp đối tượng đăng ký tham gia đấu giá là tổ chức mới thành lập trong năm, năng lực tài chính của Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá được đánh giá trên cơ sở báo cáo tài chính đã được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán từ thời điểm thành lập đến trước ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký đấu giá tối đa 28 ngày.

- Tiến độ thực hiện dự án: Trong vòng 14 tháng kể từ ngày được quyết định giao đất, công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thì nhà đầu tư trúng đấu giá phải hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng với quy mô dự án theo đúng khoản 4 và khoản 8 Điều 1 Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, cấp lần đầu ngày 09 tháng 11 năm 2021.

- Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đầy đủ các hồ sơ như sau:

+ Phải có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do tổ chức đấu giá tài sản phát hành. Trong đó, có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích và nộp đầy đủ tiền sử dụng đất, tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo đúng thời gian ghi trên thông báo nộp tiền của cơ quan thuế.

+ Phải có văn bản cam kết: đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Điều 21 Luật Nhà ở 2014, khoản 2 Điều 119 Luật Đất đai 2013 và pháp luật về kinh doanh bất động sản, có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đấu giá, không vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư xây dựng đúng quy mô, tiến độ thực hiện dự án, có hồ sơ chứng minh đủ điều kiện về năng lực tài chính và thực hiện trách nhiệm của nhà đầu tư trúng đấu giá theo quyết định chủ  trương đầu tư đã được UBND tỉnh  phê duyệt. Ngoài việc đầu tư xây dựng đúng quy mô dự án, còn phải cam kết xây dựng Kè dọc Sông Ba Láng, Kè dọc rạch Cả Bảo và toàn bộ đường gom Quốc lộ 1 hoàn thành thì nhà đầu tư mới được quyền khai thác, kinh doanh các hạng mục công trình đã đầu tư xây dựng.

+ Phải lập Báo cáo tổng quát phương án đầu tư (kèm theo tổng mức đầu tư dự án) phù hợp với mục tiêu dự án, quy mô dự án, vốn đầu tư dự án, thời gian hoạt động dự án, tiến độ thực hiện dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang.

+ Phải nộp đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ nêu trên theo đúng thời gian và địa điểm theo thông báo của tổ chức đấu giá tài sản

- Thời điểm thẩm định các điều kiện nêu trên phải được Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định trước khi tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định tại Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Trường hợp hồ sơ của đối tượng tham gia đấu giá nào không đáp ứng các yêu cầu nêu trên thì hồ sơ không hợp lệ và sẽ không được tham gia đấu giá. Tổng mức đầu tư áp dụng để thẩm định hồ sơ tham gia đấu giá tối thiểu phải bằng vốn đầu tư của dự án được phê duyệt tại Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang.

- Sau khi công nhận kết quả trúng đấu giá thì người trúng đấu giá phải nộp đầy đủ số tiền ghi trên thông báo do cơ quan thuế ban hành với thời gian không quá 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo nộp tiền của cơ quan thuế. Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ số tiền theo thời gian quy định nêu trên thì cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan tài nguyên và môi trường để tham mưu, trình UBND tỉnh hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 được sửa  đổi, bổ sung tại  Khoản 21 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức đáp ứng về đối tượng và điều kiện quy định tại Mục II của Thông báo này có đơn đăng ký (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang phát hành), chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang ban hành, đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo phương thức trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Người đến liên hệ mua hồ sơ tham gia đấu giá phải mang theo giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, bản photo giấy chứng nhận ĐKKD và chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người được giới thiệu hoặc ủy quyền (có bản gốc để đối chiếu).

- Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang mở tại ngân hàng thương mại đúng thời gian quy định nêu tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản.

III. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BÁN VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ; XEM TÀI SẢN; NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 21/04/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 09/05/2022 (trong giờ hành chính) (trừ ngày nghỉ bù lễ 30/4 và 01/5 nhằm ngày 02 và 03/5/2022).

- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian: Ngày 28/04/2022 và ngày 29/04/2022 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại nơi có tài sản (Ấp Tân Phú, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang).

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/05/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 11/05/2022 (trong giờ hành chính), trừ trường hợp Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Số tài khoản: 1027855999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

- Nội dung nộp tiền: “Tên tổ chức đăng ký tham gia đấu giá_nộp tiền đặt trước_tên tài sản”.

- Người đăng ký tham gia đấu giá có trách nhiệm chụp chứng từ chứng minh đã nộp đủ tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm và gửi qua tin nhắn Zalo, số điện thoại: 0907 945 929.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 12/05/2022 (Thứ năm).

2. Địa điểm: Tại Hội trường Sở Tư pháp Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Lưu ý: Nhằm thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định hiện hành, người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá khi đến liên hệ mua, nộp hồ sơ và tham gia cuộc đấu giá phải chấp hành nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

(Thông báo này thay cho Giấy mời khách hàng đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá)


Đang online: 2
Hôm nay: 105
Đã truy cập: 787367