Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Hợp đồng số 50/2022/HĐDVĐGTS ngày 06/9/2022)

Ngày 08-09-2022

* TÊN, ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang;

- Địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

* TÊN, ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ CÓ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh Hậu Giang;

- Đơn vị: Đường số 14, khu vực 4, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

I. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, THỜI HẠN THUÊ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN MUA HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Tài sản đấu giá: Cho thuê mặt bằng căn tin và mặt bằng quầy thuốc tại Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh Hậu Giang (Đường số 14, khu vực 4, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang); Đăng ký và đấu giá riêng lẻ từng tài sản, cụ thể như sau:

- Tài sản 1: Mặt bằng căn tin, có diện tích 25m2; Hiện trạng: Trên mặt bằng cho thuê có công trình xây dựng là căn tin.

- Tài sản 2: Mặt bằng quầy thuốc, có diện tích 15,8m².

2. Thời hạn thuê: 5 năm, ký hợp đồng thuê hàng năm.

3. Giá khởi điểm:

- Tài sản 1: Giá cho thuê mặt bằng căn tin: 78.200.000 đồng (Bảy mươi tám triệu hai trăm ngàn đồng). Trong đó:

+ Giá cho thuê mặt bằng căn tin: 1.000.000 đồng/tháng. Giá cho thuê 5 năm: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

+ Giá trị tài sản trên đất mặt bằng căn tin: 18.200.000 đồng (Mười tám triệu hai trăm ngàn đồng).

- Tài sản 2: Giá cho thuê mặt bằng quầy thuốc: 1.500.000 đồng/tháng. Giá cho thuê 5 năm: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng).

* Tổng giá khởi điểm: 168.200.000 đồng (Một trăm sáu mươi tám triệu hai trăm ngàn đồng).

Lưu ý:

- Giá cho thuê mặt bằng căn tin và mặt bằng quầy thuốc từ năm thứ 2 đến năm thứ 5 tăng 2% so với giá thuê năm trước.

- Giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí có liên quan đến tài sản cho thuê. Giá trị công trình xây dựng nói trên sau khi người trúng đấu giá nộp cho Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh Hậu Giang để Bệnh viện chi trả lại cho chủ căn tin (cũ).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tài sản 1: 150.000 đồng/hồ sơ;

- Tài sản 2: 150.000 đồng/hồ sơ.

5. Tiền đặt trước:

- Tài sản 1: 15.000.000 đồng/hồ sơ;

- Tài sản 2: 18.000.000 đồng/hồ sơ.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Đối tượng đăng ký: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan được đăng ký tham gia đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

2. Điều kiện đăng ký: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành).

- Bản sao: CMND hoặc CCCD; Giấy chứng nhận ĐKKD đối với tổ chức tham gia đấu giá và giấy CMND hoặc CCCD của người đại diện theo pháp luật của tổ chức (cung cấp bản gốc để đối chiếu).

- Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá.

- Chứng từ chứng minh đã nộp tiền mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm.

- Các giấy tờ liên quan khác của cá nhân, tổ chức chứng minh đáp ứng đủ các điệu kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện tham gia đấu giá đối với loại tài sản đó (nếu có).

- Trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nộp trước thời điểm tổ chức cuộc đấu giá).

Lưu ý: Người trúng đấu giá phải cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định đối với tài sản và theo các nội dung quy định tại hợp đồng cho thuê mặt bằng.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân có đơn đăng ký (theo mẫu do Trung tâm phát hành) chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành, đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo phương thức trực tiếp cho Trung tâm.

- Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm mở tại ngân hàng thương mại đúng thời gian quy định nêu tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản.  

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN, BÁN HỒ SƠ, NỘP HỒ SƠ; NỘP PHIẾU TRẢ GIÁ; HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU TRẢ GIÁ; NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian: Ngày 19/9/2022 và ngày 20/9/2022 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại nơi có tài sản (Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh Hậu Giang; địa chỉ: Đường số 14, khu vực 4, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

2. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ và nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu trả giá:

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ, nhận phiếu trả giá: Từ ngày 09/9/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 27/9/2022 (trong giờ hành chính).

- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

- Hướng dẫn cách ghi phiếu trả giá: Được quy định cụ thể trong Quy chế cuộc đấu giá tài sản (được cung cấp cho khách hàng khi liên hệ mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá).

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/9/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 29/9/2022 (trong giờ hành chính), trừ trường hợp Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

- Nội dung nộp tiền: “Họ và tên_nộp tiền đặt trước_tên tài sản”.

- Người đăng ký tham gia đấu giá có trách nhiệm chụp chứng từ chứng minh đã nộp đủ tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm và gửi qua tin nhắn Zalo, số điện thoại: 0907 945 929.

IV. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 30/9/2022 (Thứ sáu).

2. Địa điểm: Tại Hội trường Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh Hậu Giang (Đường số 14, khu vực 4, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

(Thông báo này thay cho Giấy mời tham gia cuộc đấu giá)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TB-BVDL.pdf_20220908151414.pdf

Đang online: 2
Hôm nay: 1295
Đã truy cập: 1009612