Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Quyền khai thác rừng tràm để thực hiện dự án di dời dân từ Khu bảo vệ nghiêm ngặt ra Khu sản xuất của Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

Ngày 25-08-2022

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

( Hợp đồng số 47/2022/HĐDVĐGTS ngày 24/8/2022)

 

I. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang;

- Địa chỉ: Số 02, Ngô Quyền, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

II. NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:

- Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng;

- Địa chỉ: Ấp Phương Hòa, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

III. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN MUA HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Tài sản đấu giá: Quyền khai thác rừng tràm để thực hiện dự án di dời dân từ Khu bảo vệ nghiêm ngặt ra Khu sản xuất của Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Cụ thể:

+ Vị trí: Khoảnh 72, 74, 76, 78 thuộc Trạm bảo vệ rừng Long Phụng, phân Khu Dịch vụ - Hành chính, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

+ Diện tích khai thác: 49,35 ha.

+ Danh mục tài sản:

STT

Tên tài sản

Đvt

Số lượng

Ghi chú

1

Tràm có đường kính 15,4cm (Khoảnh 72)

Cây

7.358

Đường kính thân cây tại vị trí 1,3m theo quy định tại THông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2

Tràm có đường kính 15,41cm (Khoảnh 74)

Cây

19.479

3

Tràm có đường kính 15,7cm (Khoảnh 76)

Cây

18.121

4

Tràm có đường kính 14,7cm (Khoảnh 78)

Cây

1.445

- Thời gian khai thác: Năm 2022 - 2023.

- Phương pháp, hình thức khai thác: Phương pháp khai thác trắng, hình thức bán cây đứng.

Lưu ý: Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế. Khách hàng có trách nhiệm xem xét về tình trạng, chất lượng của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

2. Giá khởi điểm: 1.571.899.000 đồng (Một tỷ năm trăm bảy mươi mốt triệu tám trăm chín mươi chín ngàn đồng).

(Giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí có liên quan đến tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến tài sản sau khi trúng đấu giá (nếu có)).

3. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ;

4. Tiền đặt trước: 314.000.000 đồng/hồ sơ.

IV. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Đối tượng: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan được đăng ký tham gia đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

2. Điều kiện: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành).

- Bản sao: CMND hoặc CCCD; Giấy chứng nhận ĐKKD đối với tổ chức tham gia đấu giá và giấy CMND hoặc CCCD của người đại diện theo pháp luật của tổ chức (cung cấp bản gốc để đối chiếu).

- Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá.

- Chứng từ chứng minh đã nộp tiền mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm.

- Các giấy tờ liên quan khác của cá nhân, tổ chức chứng minh đáp ứng đủ các điệu kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện tham gia đấu giá đối với loại tài sản đó (nếu có).

- Trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nộp trước thời điểm tổ chức cuộc đấu giá).

3. Cách thức: Tổ chức, cá nhân có đơn đăng ký (theo mẫu do Trung tâm phát hành) chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành, đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo phương thức trực tiếp cho Trung tâm. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm mở tại ngân hàng thương mại đúng thời gian quy định.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN, BÁN, TIẾP NHẬN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Ngày 05/9/2022 - 06/9/2022 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (Ấp Phương Hòa, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

2. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời gian: Từ ngày 26/8/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 09/9/2022 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ lễ Quốc khánh ngày 01/9 và ngày 02/9/2022).

- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Thời gian: Từ ngày 09/9/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 13/9/2022.

- Thông tin nộp tiền đặt trước vào tài khoản:

+ Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

+ Số tài khoản: 1027855999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Hậu Giang.

(Nội dung nộp tiền: Họ và tên_nộp tiền đặt trước_tên tài sản)

VI. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 14/9/2022 (Thứ tư).

2. Địa điểm: Tại Hội trường Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. (Ấp Phương Hòa, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TB-lungngochoang.pdf_20220825100151.pdf

Đang online: 3
Hôm nay: 1380
Đã truy cập: 1009697