Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu) - HĐ 03/2023

Ngày 13-01-2023

I. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang;

- Địa chỉ: Số 02, Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

II. NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:

- Công an thành phố Ngã Bảy;

- Địa chỉ: Số 1A, đường Phạm Hùng, khu vực 3, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang;

III. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN MUA HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Tài sản đấu giá: Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về TTATGT bị tịch thu sung vào công quỹ nhà nước trên địa bàn thành phố: gồm 62 xe mô tô, xe gắn máy gồm có 37 xe mô tô đăng ký lại và 25 xe phế liệu.

Tài sản được trưng bày tại Kho Công an thành phố Ngã Bảy. (Đường Nguyễn Trung Trực, khu vực 2, phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang).

(Đính kèm danh sách tài sản đấu giá)

2. Giá khởi điểm: 55.652.000 đồng (Năm mươi lăm triệu sáu trăm năm mươi hai ngàn đồng).

3. Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ.

4. Tiền đặt trước: 11.000.000 đồng/hồ sơ.

IV. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan được đăng ký tham gia đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

2. Điều kiện đăng ký: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm có:

- Đối với người tham gia đấu giá là tổ chức:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành).

+ Bản sao: Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc quyết định thành lập; CMND hoặc CCCD của người đại diện theo pháp luật của tổ chức (cung cấp bản gốc để đối chiếu).

+ Giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản photo CMND hoặc CCCD của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

- Đối với người tham gia đấu giá là cá nhân:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành).

+ Bản sao: CMND hoặc CCCD người tham gia đấu giá (cung cấp bản gốc để đối chiếu).

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản photo CMND hoặc CCCD của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

3 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân có đơn đăng ký (theo mẫu do Trung tâm phát hành) chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành, đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo phương thức trực tiếp cho Trung tâm.

- Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm mở tại ngân hàng thương mại đúng thời gian quy định nêu tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản này.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN, BÁN, TIẾP NHẬN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ, NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Ngày 01-02/02/2023 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: tại Kho Công an thành phố Ngã Bảy. (Đường Nguyễn Trung Trực, khu vực 2, phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

2. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ, nhận phiếu trả giá: Từ ngày 13/01/2023 đến 17h00 ngày 06/02/2023 (trong giờ hành chính, trừ các ngày nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2023).

- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Thời gian: Từ ngày 06/02/2023 đến 16h30 ngày 08/02/2023.

- Thông tin nộp tiền đặt trước vào tài khoản:

+ Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

+ Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

(Nội dung nộp tiền: Họ và tên_nộp tiền đặt trước_tên tài sản)

VI. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 09/02/2023 (Thứ Năm).

2. Địa điểm: Tại Hội trường Công an thành phố Ngã Bảy (Số 1A, đường Phạm Hùng, khu vực 3, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 4. TB - ĐG.pdf_20230113103118.pdf
2. DS 62 xe 2020 kem PA.pdf_20230113103118.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 239
Đã truy cập: 1332325