Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu)

Ngày 01-08-2022

I. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang;

- Địa chỉ: Số 02, Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

II. NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phụng Hiệp;

- Địa chỉ: p Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

III. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN MUA HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Tài sản đấu giá: Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tich thu sung quỹ nhà nước đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân bán đấu giá gồm 227 xe mô tô, xe gắn máy, cụ thể như sau:

+ Lô xe mô tô, xe gắn máy cho đăng ký lại: 171 xe;

+ Lô xe mô tô, xe gắn máy bán phế liệu: 56 xe.

Tài sản được trưng bày tại Kho Công an huyện Phụng Hiệp. (tỉnh lộ 927, ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

(Đính kèm danh sách tài sản)

2. Giá khởi điểm: 186.312.000đ (Một trăm tám mươi sáu triệu ba trăm mười hai ngàn đồng).

3. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

4. Tiền đặt trước: 37.000.000 đồng/hồ sơ.

IV. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Đối tượng: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan được đăng ký tham gia đấu giá, trừ trường hợp khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

2. Điều kiện: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).

- Bản photo: CMND hoặc CCCD hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD đối với tổ chức (kèm bản gốc để đối chiếu).

- Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Trường hợp ủy quyền thì phải có văn bản ủy quyền có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nộp trước thời điểm tổ chức cuộc đấu giá).

3. Cách thức: Tổ chức, cá nhân có đơn đăng ký (theo mẫu do Trung tâm phát hành) chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành với cách thức mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo phương thức trực tiếp cho Trung tâm và nộp tiền đặt trước theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm mở tại ngân hàng thương mại đúng thời gian quy định.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN, BÁN HỒ SƠ, NỘP HỒ SƠ; NỘP PHIẾU TRẢ GIÁ; HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU TRẢ GIÁ; NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Ngày 10-11/8/2022 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: tại Kho Công an huyện Phụng Hiệp. (tỉnh lộ 927, ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

2. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ và nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu trả giá:

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ, nhận phiếu trả giá: Từ ngày 01/8/2022 đến 17h00 ngày 11/8/2022 (trong giờ hành chính).

- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

- Hướng dẫn cách ghi phiếu trả giá: Được quy định cụ thể trong Quy chế cuộc đấu giá tài sản (được cung cấp cho khách hàng khi liên hệ mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá).

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Thời gian: Từ ngày 11/8/2022 đến 16h30 ngày 15/8/2022.

- Thông tin nộp tiền đặt trước vào tài khoản:

+ Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

+ Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

(Nội dung nộp tiền: Họ và tên_nộp tiền đặt trước_tên tài sản)

VI. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 16/8/2022 (Thứ ba).

2. Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Phụng Hiệp (p Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.


Đang online: 3
Hôm nay: 1200
Đã truy cập: 1009517