Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Tập huấn trực tuyến bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021

Ngày 05-11-2021

Thực hiện Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021; Kế hoạch số 38/KH-STP ngày 06/9/2021 của Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2021, đồng thời, nhằm bồi dưỡng chuyên sâu những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL, ngày 04/11/2021 Sở Tư pháp đã tổ chức Lớp tập huấn trực tuyến bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tham dự và chỉ đạo Lớp tập huấn có đồng chí Trần Phượng Quyên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; về phía Bộ Tư pháp có đồng chí Tiến sĩ Lê Thị Uyên - Trưởng phòng Phòng Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản khối khoa giáo văn xã, Cục Kiểm tra văn bản QPPL và hơn 250 đại biểu là: Đại diện lãnh đạo và công chức pháp chế các sở, ban, ngành tỉnh; Đại diện lãnh đạo và công chức tham mưu công tác xây dựng văn bản QPPL của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND, các Ban HĐND tỉnh; Cán bộ pháp chế thuộc các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý; Cộng tác viên kiểm tra văn bản QPPL. Cấp huyện là đại diện Lãnh đạo HĐND, UBND; Công chức tham mưu công tác xây dựng văn bản QPPL của các Ban HĐND; Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND; Lãnh đạo Phòng Tư pháp và chuyên viên phụ trách công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL; Đại diện lãnh đạo UBND và Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Phượng Quyên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh mục tiêu, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL, đồng thời, đề nghị Quý đại biểu tham dự lớp tập huấn: Cần thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình tham dự Lớp tập huấn trực tuyến, đặc biệt, cần có sự trao đổi nhằm làm rõ thực trạng, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác soạn thảo, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL để có những giải pháp thiết thực, hiệu quả nâng cao chất lượng công tác xây dựng và thực thi văn bản QPPL trong thời gian tới.

Báo cáo viên hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL

Với việc xác định công tác xây dựng thể chế là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khóa XIV xác định là một trong ba nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ, thì việc tổ chức Lớp tập huấn sẽ góp phần tích cực trong việc bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện tham mưu công tác xây dựng thể chế của tỉnh ngày càng hiệu quả hơn trong thời gian tới./.

Lê Thị Liếu


Đang online: 1
Hôm nay: 1057
Đã truy cập: 1318149