Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Tập huấn trực tuyến nghiệp vụ đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 01-12-2021

Thực hiện Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 và Kế hoạch số 30/KH-STP ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Sở Tư pháp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, ngày 30 tháng 11 năm 2021 Sở Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu giá tài sản. Tham dự và chủ trì lớp tập huấn có đồng chí Trần Phượng Quyên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp và hơn 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức phòng chuyên môn của các sở, ban, ngành tỉnh: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức hành nghề công chứng và tổ chức tín dụng. Cấp huyện gồm đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Công an, Chi cục Thi hành án dân sự, Phòng Tư pháp.

   

Cảnh quang hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Phượng Quyên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nêu rõ mục đích, yêu cầu của hội nghị tập huấn và nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của hoạt động bán đấu giá tài sản. Đồng thời, yêu cầu đại biểu tham dự tập trung theo dõi, nghiên cứu các nội dung mà báo cáo viên đã truyền đạt, nhằm vận dụng thực hiện có hiệu quả các công việc được giao theo quy định.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Huy Trường - Trưởng phòng Công tác tư pháp - Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp truyền đạt các chuyên đề: Những vấn đề chung về Luật Đấu giá tài sản; một số nội dung về đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất; một số nội dung trong đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước và một số nội dung đấu giá tài sản kê biên thi hành án dân sự... Đồng thời, tại hội nghị báo cáo viên cũng dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận và giải đáp những khó khăn, vướng mắc có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản. Thông qua tập huấn, góp phần nâng cao nghiệp vụ đấu giá tài và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang./.

                                                                                                                                                       Lê Thanh Phong

 

 

 


Đang online: 4
Hôm nay: 354
Đã truy cập: 1321088