Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Tập huấn trực tuyến nghiệp vụ công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 13-10-2021

Thực hiện Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 và Kế hoạch số 29/KH-STP ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Sở Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bồi thường của nhà nước. Ngày 12 tháng 10 năm 2021, Sở Tư pháp đã tổ chức lớp tập huấn trực tuyến nghiệp vụ công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tham dự và chủ trì lớp tập huấn có đồng chí Trần Phượng Quyên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp và 260 đại biểu là công chức phụ trách công tác bồi thường nhà nước tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Tư pháp, Công an, Viện Kiểm sát nhân nhân, Tòa án nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện; đại diện lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường, thị trấn.

Đại biểu tham dự tập huấn trực tuyến tại các đơn vị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Phượng Quyên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nêu rõ mục đích, yêu cầu của hội nghị tập huấn và nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác bồi thường của nhà nước. Đồng thời, yêu cầu đại biểu tham dự tập trung theo dõi, nghiên cứu các nội dung mà báo cáo viên đã truyền đạt, nhằm vận dụng thực hiện có hiệu quả các công việc được giao theo quy định. Tại Hội nghị, các học viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Mai Hạnh - Trưởng Phòng nghiệp vụ 1, đồng chí Phạm Trường Hải - Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ 1 và đồng chí Lê Thị Thu Hằng - Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 1, Cục Bồi thường nhà nước truyền đạt các chuyên đề như: Kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước; kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường và trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại.

Tại hội nghị báo cáo viên cũng dành nhiều thời gian cho đại biểu tham dự trao đổi, thảo luận và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường nhà nước ở địa phương. Thông qua tập huấn, góp phần nâng cao nghiệp vụ của đội ngũ công chức tham gia thực hiện công tác bồi thường nhà nước, giúp hoạt động giải quyết bồi thường được thực hiện kịp thời, đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của người bị thiệt hại, đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước./.

                                                                                           Lê Thanh Phong

 

 

 

 


Đang online: 5
Hôm nay: 364
Đã truy cập: 1321098