Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Thông tư quy định về học trực tuyến

Ngày 17-05-2021

 

Để giúp học sinh không bị gián đoạn việc học và ngành giáo dục được chủ động việc dạy học trong một số điều kiện bất lợi như thiên tai lũ lụt, sạt lở đất nhất là trong tình trạng cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang căng mình trong cuộc chiến phòng chống dịch covid 19. Ngày 30 tháng 3 năm 2021 Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐTquy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên, Thông tư này có 5 chương, 19 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2021.

Thông tư cũng quy định rõ về việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trong quá trình dạy học, các hình thức kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong dạy học trực tuyến được thực hiện theo quy định về kiểm tra, đánh giá thường xuyên của Bộ GDĐT, việc kiểm tra, đánh giá định kỳ kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trực tiếp tại cơ sở giáo dục theo quy định về kiểm tra, đánh giá định kỳ của Bộ GDĐT. Tuy nhiên, trong trường hợp học sinh không thể đến cơ sở giáo dục tại thời điểm kiểm tra, đánh giá định kỳ vì lý do bất khả kháng, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định cụ thể về trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân như: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Cơ sở giáo dục phổ thông, Giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc triển khai thực hiện Thông tư này.

Từ ngày ngày 17.2, 50 tỉnh thành trên cả nước đã cho học sinh tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến. Ảnh: Hải Nguyễn

ảnh minh họa


Đang online: 3
Hôm nay: 1487
Đã truy cập: 466635