Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Thực hiện nghiêm quy định không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia

Ngày 03-03-2023

Để kịp thời chấn chỉnh hành vi thiếu ý thức của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc chấp hành quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; phòng ngừa và kiềm chế tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia; đồng thời, thực hiện có hiệu quả Năm An toàn giao thông 2023, với chủ đề: Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn nhằm kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, ngày 02/3/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc thực hiện nghiêm quy định không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo:

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động) có hưởng lương từ ngân sách nhà nước và cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh

- Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông khi tham gia giao thông, tuyệt đối không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia và đồ uống có cồn khác. Nếu vi phạm ngoài việc xử phạt theo quy định của pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tùy mức độ vi phạm sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành.

- Nghiêm cấm các hành vi can thiệp vào công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng thực hiện nhiệm vụ, nhất là hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tỉnh Hậu Giang có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có khát vọng, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; trong đó, thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc và nghỉ giữa giờ làm việc.

- Bổ sung ngay vào quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị quy định nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn khác; xem việc chấp hành quy định này là một tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng năm; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; đồng thời, báo cáo về Sở Nội vụ kết quả xử lý đối với công chức, viên chức và người lao động khi vi phạm Chỉ thị này.

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trường hợp để xảy ra vi phạm sẽ bị xem xét xử lý theo quy định.

3. Công an tỉnh

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trường hợp phát hiện người vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thì thông báo cho cơ quan, đơn vị mà người này đang công tác, lao động để xử lý theo quy định; đồng thời, báo cáo về Sở Nội vụ để tổng hợp, theo dõi, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm phương châm xử lý công tâm, khách quan, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, Báo Hậu Giang

Tăng cường công tác tuyên truyền, tăng thời lượng phát sóng, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung, hình thức triển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị này.

5. Sở Nội vụ

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung tiêu chí bình xét thi đua đối với tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động liên quan đến quy định không uống rượu, bia, đồ uống có cồn khác trước khi tham gia giao thông; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm Chỉ thị này.

6. Đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên của cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh tích cực thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này.

 - Giám sát cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cơ quan, đơn vị thực hiện Chỉ thị này; kịp thời phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện. Định kỳ, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, điều chỉnh bổ sung Chỉ thị cho phù hợp với tình hình thực tế./.

                                                                                                 Ngọc Đang


Đang online: 1
Hôm nay: 269
Đã truy cập: 1332355