Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Tỉnh Hậu Giang: Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử

Ngày 27-04-2021

Để chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, hiệu quả tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử, góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, thúc đẩy thương mại điện tử phát triển bền vững, tránh thất thu thuế cho nhà nước, hạn chế tối đa những kẻ hở, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để thực hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả trên địa bàn tỉnh. Ngày 27 tháng 4 năm 2021, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Hậu Giang với các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện như sau:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử đã được quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử; tổng hợp, đánh giá, phân loại đối tượng mặt hàng, nhận diện các hành vi, phương thức, thủ đoạn để có kế hoạch đấu tranh, giải pháp công nghệ, kỹ thuật phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Rà soát, thống kê các đơn vị thực hiện vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh, từ đó lập kế hoạch, phương án nắm chắc hoạt động của các đơn vị này nhằm chủ động phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả và hoạt động gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm khắc phục những bất cập, sơ hở để hoàn thiện các quy định pháp luật về thương mại điện tử phù hợp với tình hình hiện nay.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về thương mại điện tử, về các hành vi, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân, tạo sức lan tỏa sâu, rộng để người dân tích cực, chủ động tham gia tố giác các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.

- Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; cập nhật các xu hướng phát triển công nghệ thông tin, nền tảng công nghệ mới cho các lực lượng chức năng đáp ứng yêu cầu, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống các đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử.

- Khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử; phát hiện xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi bao che, tiếp tay, bảo kê cho đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để vi phạm pháp luật./.


Đang online: 4
Hôm nay: 1539
Đã truy cập: 466687