Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Tổ chức Hội nghị Bồi dường kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 04-07-2022

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2022 và Kế hoạch số 32/KH-STP ngày 19/5/2022 của Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, công chức pháp chế sở, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan năm 2022. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Ngày 30/6/2022, Sở Tư pháp Hậu Giang tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quang cảnh Hội nghị

Đến dự và chủ trì Hội nghi, có đồng chí Đồng Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và trên 120 Đại biểu tham dự.

Hội nghị đã được Báo cáo viên triển khai các nội dung:

Pháp nhân, giao dịch dân sự, tài sản, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (Bộ Luật dân sự).

Chính sách ưu đãi đầu tư của Trung ương và địa phương (Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định số 1324/QĐ- ngày 22/7/2020 và Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang; Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa).

Qua đó, giúp cho doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ kỹ năng, nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp thực thi pháp luật, phục vụ sản xuất, kinh doanh. Tăng cường năng lực cho đối tượng là cán bộ pháp chế doanh nghiệp; cho đối tượng là các cơ quan, tổ chức, người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa./.

Xuân Viễn

 

 

 

 


Đang online: 3
Hôm nay: 1500
Đã truy cập: 1333585