Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Tổ chức đấu giá thành công 02 xe ô tô thanh lý của Cục thuế tỉnh Hậu Giang

Ngày 13-09-2022

Sáng ngày 13/9/2021, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đã tổ chức buổi công bố kết quả trả giá đối với tài sản là 02 xe ô tô thanh lý do Cục Thuế tỉnh Hậu Giang đề nghị bán.