Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Tổ chức đấu giá thành công tài sản sử dụng vào mục đích cho thuê tại Trường THPT Nguyễn Minh Quang

Ngày 12-07-2022

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017, Trường THPT Nguyễn Minh Quang đã được UBND tỉnh phê duyệt  Đề án sử dụng tài sản vào mục đích cho thuê. Trên cơ sở đó, Trường THPT Nguyễn Minh Quang đã thực hiện thủ tục lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang là đơn vị được lựa chọn để thực hiện việc đấu giá đối với mặt bằng căn tin và mặt bằng nhà xe của Nhà trường.

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản được ký kết giữ Trường THPT Nguyễn Minh Quang và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang, Trung tâm đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về đấu giá tài sản, tổ chức cho khách hàng đăng ký tham gia đấu giá. Theo đó, hết thời hạn đăng ký có 08 khách hàng (đối với mặt bằng căn tin) và 05 khách hàng (đối với mặt bằng nhà xe) đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.