Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Tổ chức thành công 02 cuộc đấu giá tài sản theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp

Ngày 30-09-2021

Nhằm tạo điều kiện cho khách hàng chủ động hơn trong việc đăng ký tham gia đấu giá, ghi phiếu trả giá, tránh tập trung đông người tại cùng thời điểm, đồng thời đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, thời gian qua Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang linh động áp dụng hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Ảnh: Buổi công bố phiếu trả giá

Theo hình thức này thì khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá. Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được tổ chức đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu. Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về và mời ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu và tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu. Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá mời ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phiếu trả giá; tiến hành bóc từng phiếu trả giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất và công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

Việc áp dụng hình thức đấu giá này tránh được áp lực khi trả giá, đặc biệt là hạn chế việc thông đồng, dìm giá của các đối tượng “cò đấu giá”, tránh sự đăng ký ồ ạt của những người không có nhu cầu mua tài sản thực sự mà chỉ tham gia để thực hiện “cò đấu giá”, đảm bảo an ninh trật tự cho tổ chức đấu giá cũng như của địa phương, tìm kiếm được người có nhu cầu mua tài sản thật sự, công tác tổ chức đấu giá được nhanh gọn, chất lượng, hiệu quả hơn.

Chỉ trong 02 ngày 24 và 27 tháng 9 năm 2021, Trung tâm đã tổ chức thành công 02 cuộc đấu giá, trong đó cả 02 cuộc đấu giá đều áp dụng hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Tổng giá khởi điểm là 340.000.000 đồng, tổng giá trị trúng đấu giá thành là 580.000.000 đồng, chênh lệch tăng so với tổng giá khởi điểm là 240.000.000 đồng, tăng vượt trên 70% so với giá khởi điểm.

Việc áp dụng hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong hoạt động đấu giá tài sản. Quy trình tổ chức đấu giá tài sản luôn đảm bảo theo nguyên tắc và tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, đồng thời, đảm bảo thực hiện các quy định về phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang./.

Ngọc Diễm  

 

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 1516
Đã truy cập: 1333601