Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày 28-09-2022

Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/ĐUSTP ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang về lãnh đạo tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025, chiều ngày 26 tháng 9 năm 2022, Chi bộ 1 trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ 1 đã lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, thực hiện tốt công tác chính trị và chuyên môn được giao; thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng cơ quan văn hóa, an toàn về an toàn về an ninh trật tự; quan tâm xây dựng tinh thần đoàn kết công tác nội bộ, tinh thần yêu thương giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp; lãnh đạo thực hiện tốt giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, đảng viên;… Trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi ủy Chi bộ 1 tiếp tục chủ động khắc phục khó khăn, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, xây dựng Chi bộ 1 trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất trong toàn thể đảng viên; triển khai có hiệu quả các giải pháp trong lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao; đồng thời, phát huy tính dân chủ, thống nhất trong mỗi đảng viên để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Đảng viên biểu quyết các chỉ tiêu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Anh Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp thay mặt Đảng ủy Sở Tư pháp chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Chi bộ 1 đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được nhiệm kỳ qua, đồng chí đề nghị Chi ủy Chi bộ 1 cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh, chỉ đạo trong thực hiện Nghị quyết, xây dựng Chi bộ 1 thật sự trong sạch, vững mạnh; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; quan tâm, làm tốt công tác xây dựng đảng, nhất là công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ 1 cần phát huy, kế thừa các thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 đề ra. Đồng thời, sau Đại hội đề nghị Chi bộ 1 sớm hoàn chỉnh hồ sơ trình Đảng ủy Sở Tư pháp phê chuẩn nhân sự Chi ủy Chi bộ 1.