Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Tổ chức thành công đại hội chi bộ 4 nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày 22-09-2022

Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/ĐUSTP, ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang về lãnh đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025, chiều ngày 21 tháng 9 năm 2022, Chi bộ 4 trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Ảnh: Tập thể đảng viên chi bộ tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã lãnh, chỉ đạo hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tăng cường phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng để bồi dưỡng kết nạp đảng. Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên hàng năm của chi bộ luôn được chú trọng, triển khai thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, các đảng viên được kiểm tra đều được đánh giá tốt nội dung kiểm tra, giám sát. Chi ủy đã lãnh đạo tổ công đoàn làm tốt công tác vận động đoàn viên tham gia tích cực các phong trào do các cấp phát động.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi ủy chi bộ 4 tiếp tục chủ động khắc phục khó khăn, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất trong toàn đảng viên của chi bộ; triển khai có hiệu quả các giải pháp trong lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao; phát huy tính dân chủ, thống nhất trong mỗi đảng viên để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Đảng viên biểu quyết tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Lai, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tư pháp thay mặt Đảng ủy Sở Tư pháp chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được nhiệm kỳ qua, đồng chí đề nghị Chi ủy chi bộ 4 cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh, chỉ đạo trong thực hiện Nghị quyết, xây dựng chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; quan tâm, làm tốt công tác xây dựng đảng, nhất là công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, góp ý thẳng thắn để mỗi đảng viên, công chức, viên chức ngày càng hoàn thiện và thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao.