Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 31-05-2022

Ngày 30/5/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Công văn số 731/UBND-HCC về việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị trực thuộc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ thiết yếu như: điện, nước, học phí, viện phí và thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn cho gia đình và người thân sử dụng các dịch vụ nêu trên.

Các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị cung cấp dịch vụ công cung ứng nhiều phương thức thanh toán không dùng tiền mặt một cách thuận tiện nhất cho người dân như: thanh toán trực tuyến, chuyển khoản qua ngân hàng, ví điện tử, tiền di động (qua tài khoản viễn thông). Thời gian hoàn thành: trong tháng 6/2022.

Giao Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai dịch vụ tiền di động cho phép tổ chức, cá nhân thanh toán phí, lệ phí thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Ưu tiên triển khai sớm các thủ tục phát sinh nhiều hồ sơ trong tháng 6/2022.

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai dịch vụ tiền di động trong thanh toán phí, lệ phí thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp. Thời gian hoàn thành: trong quý III năm 2022.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh còn giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cung ứng phương thức nộp thuế qua dịch vụ tiền di động đối với các thủ tục về lĩnh vực đất đai, đăng ký xe,…Giao Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tích hợp, kết nối Cổng dịch vụ công và Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh với các hệ thống thanh toán tiền di động (VNPT Money, Viettel Money). Thời gian hoàn thành: trước ngày 30/6/2022.

                                                                                          Ngọc Đang

 


Đang online: 1
Hôm nay: 233
Đã truy cập: 1332319