Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 08-08-2022

Ngày 04/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Với mục đích là xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội; nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình, khơi gợi tình yêu thương, chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên gia đình trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc.

Theo đó, đối tượng áp dụng: Các thành viên gia đình bao gồm vợ, chồng; cha, mẹ đẻ, cha, mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha, mẹ vợ, cha, mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha, mẹ, anh, chị, em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác cha, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha, mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, anh, chị, em nuôi; ông, bà nội, ông, bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại, cháu nuôi; cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng.

Nội dung của Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình gồm có 05 tiêu chí, gồm:

Thứ nhất, tiêu chí ứng xử chung: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ.

Thứ hai, tiêu chí ứng xử cụ thể của vợ, chồng: Chung thủy, nghĩa tình.

Thứ ba, tiêu chí ứng xử cụ thể của cha, mẹ với con; ông, bà với cháu.

Thứ tư, tiêu chí ứng xử cụ thể của con với cha, mẹ; cháu với ông, bà: Hiếu thảo, lễ phép.

Thứ năm, tiêu chí ứng xử cụ thể của anh, chị, em: Hòa thuận, chia sẻ.

Đồng thời, để thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trên, Kế hoạch đã quy định trách nhiệm cho một số cơ quan, ban ngành trong việc tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể như:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; Xây dựng, in ấn, cấp phát tài liệu hướng dẫn, tài liệu truyền thông và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ...

Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong toàn ngành tăng cường giáo dục nội dung Bộ tiêu chí cho học sinh, sinh viên trên địa bàn Tỉnh. Lồng ghép nội dung Bộ tiêu chí vào các chương trình, đề án … của ngành; đồng thời, tổ chức các hoạt động sinh hoạt về nội dung Bộ tiêu chí trong toàn ngành.

Sở Tư pháp: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực gia đình và những quy định có liên quan đến Bộ tiêu chí…

Bên cạnh đó, Kế hoạch giao các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 12 hàng năm./.

Phương Linh

 

 

 


Đang online: 5
Hôm nay: 393
Đã truy cập: 1321127