Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Triển khai thực hiện công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi tại thành phố Ngã Bảy

Ngày 13-09-2022

Ngày 12 tháng 9 năm 2022, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã phối hợp với Phòng Tư pháp thành phố Ngã Bảy thực hiện buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tân Thành với hơn 40 lượt người tham dự của 06 đơn vị xã, phường tại thành phố Ngã Bảy theo Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 22/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính giai đoạn 2022 - 2030.