Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số góp phần vào việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 27-10-2020

Trên cơ sở Kế hoạch số 45-KH/ĐUSTP ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Đảng ủy Sở Tư pháp, Chi bộ 02 đã xây dựng Kế hoạch số 23-KH/CB ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Chi bộ 2 về sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Chi ủy chi bộ đã thảo luận và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Qua đó, Chi ủy chi bộ chọn chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số góp phần vào việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. Theo đó, đảng viên thuộc Chi bộ 2 thực hiện nhiệm vụ chính trị thông qua công tác trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (gọi tắt là Trung tâm) cho người dân mà chú trọng tập chung cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý tại cơ sở. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã phối hợp với địa phương thực hiện được 05 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa điểm như: Chùa Maha măngkolrăng sây thuộc Khu vực 4, phường III, thành phố Vị Thanh; Chùa OchumWongSa thuộc ấp Thạnh Trung, xã Hỏa Lựu thành phố Vị Thanh; Chùa Andoong Mechay Xara y Won Xa thuộc xã Lương nghĩa, huyện Long Mỹ; Chùa Phothiwonwongsa “KARONS” thuộc ấp 4, xã Xà Phiên huyện Long Mỹ và tại ấp 7, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh.

Description: D:\nhung\hinh 32-DTTT\IMG_20200818_141159.jpg

(Quang cảnh buổi triển khai tại Chùa Maha măngkolrăng sây)

Các địa điểm tổ chức rất phù hợp với điều kiện của tỉnh, thuộc các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 08 tháng 8 năm 2016. Tại các buổi truyền thông có hơn 160 người dân tham dự, đa số là người dân tộc thiểu số, phát trên 300 tờ gấp pháp luật, tư vấn pháp luật tại chỗ trên 30 trường hợp có yêu cầu trợ giúp pháp lý; thông qua các cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý, đoàn đã triển khai đến người dân tham dự một số nội dung như: Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt,…

Đặc biệt trong đó, nhằm hưởng ứng “Ngày vì người nghèo” (17/10) của Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp, Trung tâm đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tại các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo cư trú. Trung tâm đã phối hợp với UBND xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ tổ chức buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý tại Chùa Phothiwonwongsa “KARONS”, với hơn 30 người tham dự là các tăng ni, phạt tử (100% là người dân tộc Khomer). Thông qua buổi truyền thông, các đảng viên thuộc Chi bộ 2 là Trợ giúp viên của Trung tâm đã triển khai một số nội dụng cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật cho nhiều trường hợp có nhu cầu.

Description: C:\Users\Admin\Downloads\kha3.jpg

(Quang cảnh buổi triển khai tại Chùa Phothiwonwongsa “KARONS”)

Ngoài ra, Trung tâm đã tổ chức được 39 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý tại các ấp nghèo, xã nghèo trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo thực hiện ít nhất 01 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý tại địa phương có đông người nghèo và người dân tộc thiểu số sinh sống. Trong quá trình thực hiện các cuộc truyền thông đoàn đã phát nhiều tờ gấp pháp luật về trợ giúp pháp lý và các văn bản pháp luật có liên quan đến tận nhà người dân, đồng thời tiến hành khảo sát nhu cầu về trợ giúp pháp lý để nắm bắt kịp thời nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân.

Qua các hoạt động thiết thực trên các đảng viên thuộc Chi bộ 2 đã góp phần nâng cao kiến thức pháp luật của người dân, tạo điều kiện cho người dân nắm bắt được các chính sách ưu đãi của Nhà nước dành cho các đối tượng yếu thế, đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý góp phần “ tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đồng bào dân tộc thiểu số”, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

                                                                                            Cẩm Nhung


Đang online: 1
Hôm nay: 476
Đã truy cập: 1016509