Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở tại xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ

Ngày 04-08-2022

Nhằm đưa kiến thức pháp luật đến người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số sinh sống ở những vùng có điều kiện kinh tế, xã hội còn gặp nhiều khó khăn, kịp thời cập nhật những thông tin, nâng cao hiểu biết và có những ứng xử phù hợp với pháp luật. Qua đó, thực hiện Kế hoạch số 05/KH-STP ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Ngày 03 tháng 8 năm 2022, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ tổ chức buổi trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở tại Ủy ban nhân dân xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Tại buổi trợ giúp pháp lý các Trợ giúp viên pháp lý đã phổ biến một số quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và một số quy định của Luật Đất đai năm 2013. Tại buổi trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở đã thu hút hơn 70 người dân tham dự, cấp phát miễn phí hơn 210 tờ gấp pháp luật. Đồng thời, tư vấn giải đáp tại chỗ cho 06 trường hợp có vướng mắc pháp luật.