Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Trợ giúp pháp lý tại phường Trà Lồng thị xã Long Mỹ

Ngày 30-03-2021

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-STP ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và nhằm mục đích thông tin đến người dân các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Ngày 26 tháng 3 năm 2021, Trung tâm Trợ giúp pháp nhà nước đã phối hợp với Phòng Tư pháp thị xã Long Mỹ tổ chức đợt trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở tại phường Trà Lồng thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Qua đây các Trợ giúp viên pháp lý đã phổ biến một số quy định của pháp luật như: Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015. Buổi trợ giúp pháp lý đã thu hút gần 40 người tham dự, cấp phát miễn phí hơn 80 tờ gấp pháp luật cho người dân.

Quang cảnh buổi trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở

Thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở đã tạo điều kiện cho người dân nắm bắt được những nội dung cơ bản các quy định của pháp luật, để từ đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý, giảm thiểu những vấn đề bức xúc xảy ra trong cuộc sống. Bên cạnh đó, việc phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân giúp người dân nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 để nhiệt tình hưởng ứng./.

                                                                                       Mỹ Anh


Đang online: 4
Hôm nay: 1327
Đã truy cập: 1009644