Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Truyền thông Trợ giúp pháp lý tại xã Xà Phiên

Ngày 16-04-2021

 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-STP ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, ngày 13 tháng 4 năm 2021 Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Xà Phiên tổ chức truyền thông về TGPL tại UBND xã. Buổi truyền thông thu hút gần 50 người dân tham dự.

z2432505208617_f403c0a2c9dab662c50d8a5a1a5278cf.jpg

Quang cảnh buổi truyền thông tại xã Xà Phiên

Tại buổi truyền thông, Trợ giúp viên pháp lý đã triển khai, quán triệt Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015. Trong đó, tập trung vào các nội dung: nguyên tắc bầu cử; tuổi bầu cử; tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; ngày bầu cử; quyền bầu cử và ứng cử của công dân; trường hợp được ghi tên, không được ghi tên, xóa tên, bổ sung tên vào danh sách cử tri, về giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bầu cử; người được TGPL, quyền và nghĩa vụ người được TGPL, chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm TGPL... Ngoài ra, các Trợ giúp viên pháp lý đã giải đáp một số thắc mắc của người dân địa phương về các vấn đề liên quan đến công tác bầu cử, một số lĩnh vực pháp luật hộ tịch, đất đai cấp phát miễn phí hơn 70 tờ gấp pháp luật cho người dân.

Buổi truyền thông đã giúp người dân ở địa phương nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho người dân biết về hoạt động TGPL và quyền hưởng các dịch vụ pháp lý miễn phí, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật./.                                  

  Hà Huệ

 

 

 

 


Đang online: 3
Hôm nay: 1268
Đã truy cập: 1009585