Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Truyền thông trợ giúp pháp lý tại phường III, thành phố Vị Thanh

Ngày 09-06-2022

Trợ giúp pháp lý là một trong những chính sách góp phần đảm bảo quyền con người, quyền công dân mang tính nhân đạo và nhân văn sâu sắc. Đây không chỉ là công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng yếu thế mà còn góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội, công bằng, dân chủ, văn minh. 

Ngày 09 tháng 6 năm 2022, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hậu Giang (Trung tâm) phối hợp cùng Phòng Tư pháp thành phố Vị Thanh truyền thông trợ giúp pháp lý tại  khu vực 4, Phường III, có hơn 30 người dân tại địa phương tham dự. Tại đây, Trung tâm đã triển khai một số nội dung cơ bản pháp luật về Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Kế hoạch 173/KH - UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh về việc triển khai thực hiện “Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Vị Thanh và cấp phát miễn phí trên 60 tờ gấp pháp luật, tư vấn, giải đáp vướng mắc pháp luật cho người dân.

6d2abb91d61716494f06.jpg

Quang cảnh buổi tuyền thông trợ giúp pháp lý

Thông qua buổi truyền thông đã tạo điều kiện cho người dân nắm bắt được những nội dung cơ bản các quy định của pháp luật và đặc biệt là quyền hưởng dịch vụ pháp lý miễn phí.  Qua đó, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giảm thiểu những vấn đề bức xúc diễn ra trong cuộc sống hàng ngày./.                                                                

Hà Huệ

 


Đang online: 1
Hôm nay: 7
Đã truy cập: 1340167