Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Truyền thông về Trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở tại thị trấn Rạch Gòi

Ngày 08-03-2022

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-STP ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Ngày 07 tháng 3 năm 2022 Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Châu Thành A và UBND thị trấn Rạch Gòi tổ chức đợt truyền thông về TGPL ngoài trụ sở tại UBND thị trấn. Tham dự buổi truyền thông có trên 30 người là hộ nghèo, gia đình chính sách và một số đối tượng khác tham dự. Các Trợ giúp pháp lý đã triển khai một số nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho nhiều trường hợp tại buổi truyền thông cấp phát miễn phí hơn 120 tờ gấp pháp luật cho người dân.

Quang cảnh buổi truyền thông

Hoạt động truyền thông đã tạo điều kiện cho người được TGPL nắm bắt được những nội dung cơ bản các quy định của pháp luật liên quan gần gũi đến đời sống của người dân, tạo điều kiện cho người dân biết về hoạt động TGPL và quyền hưởng các dịch vụ pháp lý miễn phí, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật. Để từ đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL, giảm thiểu những vấn đề bức xúc xảy ra trong cuộc sống./.

Thúy Liễu

 

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 310
Đã truy cập: 1319767