Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Truyền thông về Trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở tại xã Trường Long Tây huyện Châu Thành A

Ngày 19-05-2022

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-STP ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang. Ngày 19 tháng 5 năm 2022 Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Châu Thành A và UBND xã Trường Long Tây tổ chức đợt truyền thông  về TGPL ngoài trụ sở tại UBND xã Trường Long Tây. Tham dự buổi truyền thông có trên 60 người là hộ nghèo, gia đình chính sách và một số đối tượng khác tham dự. Các Trợ giúp viên pháp lý đã triển khai một số nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý, Luật phòng chống bạo lực gia đình và luật hôn nhân gia đình, tư vấn pháp luật cho nhiều trường hợp tại buổi truyền thông và cấp phát miễn phí hơn 240 tờ gấp pháp luật cho người dân.