Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Truyền thông về trợ giúp pháp lý tại Chùa Pôrâysêrâychum xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Ngày 15-12-2022

Nhằm giúp người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số sinh sống ở những vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn; kịp thời cập nhật những thông tin, kiến thức pháp luật, nâng cao hiểu biết và có những ứng xử phù hợp với quy định của pháp luật. Ngày 15 tháng 12 năm 2022, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hậu Giang phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ tổ chức buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý tại Chùa Pôrâysêrâychum tọa lạc tại ấp 5, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Thông qua buổi trợ giúp pháp lý các Trợ giúp viên pháp lý đã phổ biến một số quy định của pháp luật như: Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và một số quy định của Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025. Buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý đã thu hút hơn 70 người dân tham dự, cấp phát miễn phí trên 250 tờ gấp pháp luật.