Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

UBND tỉnh Hậu Giang ban hành quy định đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 28-03-2022

Ngày 28/3/2022, UBND tỉnh Hậu Giang ký ban hành Quyết định số 618/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, đối tượng được đánh giá, xếp loại công tác chuyển đổi số là các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và tương đương; ngành dọc cấp tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hậu Giang.

Mục đích của việc đánh giá, xếp loại để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số

Bên cạnh đó, Quyết định đã quy định cụ thể về nguyên tắc, nội dung đánh giá, xếp hạng; phương pháp đánh giá và tính điểm; việc công bố kết quả đánh giá Chỉ số chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số.

Song song đó, Quyết định cũng quy định về thang điểm đánh giá và xếp loại công tác chuyển đổi số đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác chuyển đổi số, cụ thể:

Thứ nhất, thang điểm đánh giá Chính quyền số (Chỉ số chuyển đổi số các sở, ban, ngành tỉnh): 270 điểm.

Thứ hai, thang điểm đánh giá của Chỉ số chuyển đổi số UBND các huyện, thị xã, thành phố là: 477 điểm và được chia theo 03 trụ cột chính: Chính quyền số: 270 điểm; Kinh tế số: 95 Điểm; Xã hội số: 112 Điểm.

Thứ ba, tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chỉ số chuyển đổi số như sau:

Đối với Sở, ban, ngành tỉnh (270 điểm): Loại tốt: Có tổng số điểm từ 230 điểm trở lên; Loại khá: Có tổng số điểm từ 189 điểm đến dưới 230 điểm; Loại trung bình: Có tổng số điểm từ 149 điểm đến dưới 189 điểm; Loại yếu: Có tổng số điểm dưới 149 điểm.

Đối với UBND huyện, thị xã, thành phố (tổng 3 trụ cột)(477 điểm): Loại tốt: Có tổng số điểm từ 405 điểm trở lên; loại khá: Có tổng số điểm từ 334 điểm đến dưới 405 điểm; loại trung bình: Có tổng số điểm từ 262 điểm đến dưới 334 điểm; loại yếu: Có tổng số điểm dưới 262 điểm.

Để hoàn thành các nội dung trên, UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tham mưu triển khai thực hiện./.

                                                                                               Văn Tiếp

 

 

 


Đang online: 2
Hôm nay: 338
Đã truy cập: 1332424