Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

UBND tỉnh Hậu Giang công bố 191 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hậu Giang

Ngày 30-08-2021

 

Ngày 27 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1670/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hậu Giang. Theo đó, có 191 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên Và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hậu Giang. Riêng, Sở Tư pháp40 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực như luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý, thừa phát lại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và lý lịch tư pháp thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hậu Giang.

Việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hậu Giang nhằm hướng tới mục tiêu lấy lợi ích của tổ chức, cá nhân để phục vụ, cắt giảm thời gian, chi phí đi lại và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; đồng thời gắn với đó là tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến.

(Toàn văn Quyết định số 1670/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh)

                                                                                                                                                    Văn Tiếp        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Đang online: 1
Hôm nay: 460
Đã truy cập: 1016493