Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Ngày 12-07-2022

Ngày 11 tháng 7 năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1271/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/7/2022. Theo Quyết định này, có 14 thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư được sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau:

(1) Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.

(2) Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.

(3) Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

(4) Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh.

(5) Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư.

(6) Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân.

(7) Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài.

(8) Thay đổi nội dung Giấy đăng ký  hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài.

(9) Hợp nhất công ty luật.

(10) Sáp nhập công ty luật.

(11) Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật.

(12) Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài.

(13) Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

(14) Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài.

(Đính kèm Quyết định số 1271/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu GiangPhụ lục Danh mục TTHC)

Văn Tiếp

 

 

 

 


Đang online: 5
Hôm nay: 1403
Đã truy cập: 1333488