Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang

Ngày 13-07-2021

           Ngày 13 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1313/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang. Theo đó, Quyết định này đã sửa đổi, bổ sung đối với 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp, cụ thể là thủ tục “Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam”.

           Hiện tại, thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp đối với Tỉnh có 03 thủ tục:

           (1) Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

           (2) Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam).

           (3) Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam).

           (Đính kèm Quyết định số 1313/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và Phụ lục Danh mục TTHC)

                                                                                                 Văn Tiếp

 

 

 

 

 


Đang online: 5
Hôm nay: 1117
Đã truy cập: 466274