Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Ngày 04-08-2021

         Ngày 03 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1488/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang. Theo đó, Quyết định này đã sửa đổi, bổ sung đối với 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, cụ thể như sau:

           (1) Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với luật sư.

           (2) Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật.

           (3) Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

           (Đính kèm Quyết định số 1488/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và Phụ lục Danh mục TTHC)

                                                                                                 Văn Tiếp 

 

 

 

 


Đang online: 2
Hôm nay: 1467
Đã truy cập: 466615