Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang phê duyệt Danh sách dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hậu Giang

Ngày 27-09-2021

 

Ngày 27 tháng 9 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1822/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh sách dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hậu Giang. Theo đó, có 1.260 dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 (trong đó: 1.029 dịch vụ công áp dụng tại cấp tỉnh, 143 dịch vụ công áp dụng tại cấp huyện và 88 dịch vụ công áp dụng tại cấp xã). Riêng, Sở Tư pháp105 dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 thuộc các lĩnh vực như luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý, giám định tư pháp, thừa phát lại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, quốc tịch, hộ tịch, nuôi con nuôi và lý lịch tư pháp.

Việc triển khai thực hiện dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hậu Giang nhằm hướng tới mục tiêu lấy lợi ích của tổ chức, cá nhân để phục vụ, cắt giảm thời gian, chi phí đi lại và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; đồng thời gắn với đó là tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến.

(Toàn văn Quyết định số 1822/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh)

                                                                                                 Văn Tiếp


Đang online: 2
Hôm nay: 1396
Đã truy cập: 1009713