Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Đại hội Chi bộ 3 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày 28-09-2022

Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/ĐUSTP, ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang về lãnh đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ngày 27 tháng 9 năm 2022, tại Hội trường Sở Tư pháp, Chi bộ 3 trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Quốc Lai - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tư pháp; đồng chí Huỳnh Cao Cường - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Sở Tư pháp và cùng với sự có mặt của 13 đảng viên Chi bộ 3.

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 -2025; Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; Quy chế bầu cử và đề án nhân sự dự kiến bầu Chi ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Báo cáo kết quả tại Đại hội cho thấy, tính đến ngày 27/9/2022, Chi bộ 3 thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo 03 đơn vị (Văn phòng Sở, Thanh tra Sở và một số luật sư trong tỉnh) với 13 đảng viên trong đó có 12 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị. Tuy có những khó khăn nhất định, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Sở, cùng với tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất của Chi ủy, tập thể lãnh đạo các phòng và của từng cán bộ, đảng viên, Chi bộ đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra. Việc lãnh đạo thực hiện các công tác chuyên môn ở từng đơn vị luôn bám sát sứ mệnh, mục tiêu và chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Chi bộ luôn coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, tinh thần gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ luôn xác định rõ nhiệm vụ của mình, chủ động, sáng tạo và phối hợp tốt trong các mặt công tác; tích cực tham gia học tập đầy đủ và chấp hành nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên, không dao động trước những khó khăn của cuộc sống, không bị ảnh hưởng bởi những tiêu cực của xã hội do nền kinh tế thị trường tác động.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Lai - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tư pháp thay mặt Đảng ủy Sở Tư pháp chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng thời, cũng chỉ ra những điểm cần lưu ý, khắc phục trong nhiệm kỳ tới để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đại hội thông qua.