Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Đảm bảo 100% người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu

Ngày 01-03-2022

Đó là mục tiêu đề ra tại Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động triển khai thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật phải được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, thiết thực, tiết kiệm, cụ thể, khả thi, phù hợp với đặc thù của người khuyết tật, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu TGPL của người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

Trên cơ sở đó, Kế hoạch đã xác định các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về hoạt động TGPL và quyền được TGPL của người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức truyền thông khác phù hợp với các dạng tật của người khuyết tật; tổ chức truyền thông về TGPL cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính ở cơ sở…; Biên soạn và phát hành các tài liệu truyền thông có nội dung về chính sách TGPL và quyền được TGPL của người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính cho cơ quan có thm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam, Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi - Bệnh nhân nghèo của tỉnh, các cơ sở trợ giúp xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác ca người khuyết tật, bảo đảm 100% người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính được tiếp cận các sản phẩm truyền thông về TGPL; Tổ chức các hoạt động truyền thông về TGPL trọng tâm nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4); Ngày Quốc tế Người khuyết tt (03/12) bng các hình thức phù hợp.

Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách TGPL cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo quy định; đẩy mạnh hoạt động truyền thông về TGPL cho người khuyết tật, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng về các quyền của người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính và điều kiện tiếp cận với dịch vụ TGPL./.

                                                                          Mỹ Anh

 

 

 


Đang online: 2
Hôm nay: 238
Đã truy cập: 1319695