Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tham gia tổ chức phiên tòa trực tuyến

Ngày 01-03-2022

Thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội khóa XV về tổ chức phiên tòa trực tuyến và Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó có đề ra nhiệm vụ: “Công tác trợ giúp pháp lý chú trọng phối hợp trong hoạt động tố tụng, quan tâm, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật để chuyển đổi số và tham gia hiệu quả phiên tòa trực tuyến…”. Để đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tham gia tổ chức phiên tòa trực tuyến và thực hiện chuyển đổi số tại địa phương trên toàn quốc; vừa qua, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 503/BTP-TGPL gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Bố trí và bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về xét xử trực tuyến của điểm cầu Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tthuộc Sở Tư pháp theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho người được trợ giúp pháp lý tham gia phiên tòa trực tuyến. Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý trong thời gian tới, đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm hỗ trợ Sở Tư pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số theo yêu cầu của công tác trợ giúp pháp lý.

Không ghi âm, chụp ảnh, phát tán tài liệu phiên tòa trực tuyến lên mạng |  Báo Dân trí

Ảnh minh họa

- Chỉ đạo Sở Tư pháp chú trọng phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng với các cơ quan tiến hành tố tụng tại địa phương, bố trí nhân lực phù hợp bảo đảm tham gia phiên tòa trực tuyến hiệu quả, tích cực triển khai chuyển đổi số theo yêu cầu của công tác trợ giúp pháp lý; tùy vào tình hình, điều kiện thực tế, nhất là ở các tỉnh, thành phố có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển cần tích cực thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý ở mức độ cao hơn, nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho người được trợ giúp pháp lý trợ giúp pháp lý tiếp cận và sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý, nhất là trong bối cảnh thực hiện, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid -19. 

                                                                                                    Trúc Loan

 

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 405
Đã truy cập: 1332491