Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản của Đảng

Ngày 23-04-2022

Nhằm kịp thời triển khai có hiệu quả các văn bản của Đảng cho toàn thể đảng viên và quần chúng tại đơn vị, ngày 21 tháng 4 năm 2022, Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản của Đảng. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Phượng Quyên - Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp và 60 đảng viên, quần chúng tham dự.

Đ/c Trần Phượng Quyên - Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp triển khai tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đảng viên và quần chúng lần lượt được nghe các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp triển khai Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương, hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và hướng dẫn các nội dung liên quan đến nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

Quang cảnh Hội nghị

Thông qua Hội nghị triển khai các văn bản của Đảng, giúp cán bộ đảng viên, quần chúng tại đơn vị nắm bắt kịp thời các quy định và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng tại đơn vị./.

Huỳnh Diệu

 

 

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 261
Đã truy cập: 1319718