Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp đối với mặt bằng siêu thị mini tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy

Ngày 07-06-2022

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã ký kết giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang và Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang đã tổ chức đấu giá thành công tài sản cho thuê mặt bằng dịch vụ siêu thị mini bằng hình thức đấu giá bỏ phiếu gián tiếp. Tài sản có giá khởi điểm là 480.000.000 đồng/5 năm.