Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Đấu giá quyền sử dụng đất đối với phần đất thuộc quỹ đất còn lại tại dự án Khu dân cư hai bên đường Tây Sông Hậu, phường V (cặp đường Võ Văn Kiệt)

Ngày 14-12-2020

 

Sáng ngày 11/12/2020, tại Hội trường Sở Tư pháp - Số 02 Ngô Quyền, Khu vực 4, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang đã tổ chức đấu giá thành công cuộc đấu giá quyền sử dụng đất đối với phần đất thuộc quỹ đất còn lại tại dự án Khu dân cư hai bên đường Tây Sông Hậu, phường V (cặp đường Võ Văn Kiệt) có diện tích 3.500m2, với giá khởi điểm là 6.988.800.000đ (Sáu tỷ chín trăm tám mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng) do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.