Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp

Ngày 04-01-2022

Sáng ngày 31 tháng 12 năm 2021, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Phụng Hiệp, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang đã tổ chức cuộc đấu giá tài sản quyền sử dụng đất của từng lô nền tại dự án: Khu dân cư - Tái định cư kênh Tám Ngàn, thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phụng Hiệp đề nghị với tổng giá khởi điểm của 05 lô nền đưa ra đấu giá5.586.240.000 đồng.