Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Đấu giá thành 02 tài sản cho thuê mặt bằng với chênh lệch tăng thêm 662 triệu đồng

Ngày 08-07-2022

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản được ký kết giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang và Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy, sáng ngày 07/7/2022 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang đã tổ chức đấu giá thành công tài sản cho thuê mặt bằng căn tin và bãi giữ xe 02 bánh bằng hình thức đấu giá bỏ phiếu gián tiếp. 02 tài sản đưa ra đấu giá có tổng giá khởi điểm là 4.080.000.000 đồng, tổng thời gian thuê là 05 năm.