Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Đấu giá thành công nhiều tài sản sử dụng vào mục đích cho thuê trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 30-01-2021

Thực hiện quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong 6 tháng cuối năm 2020 trên cơ sở Đề án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang phê duyệt, nhiều đơn vị như Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang, Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ, Trường Trung học phổ thông Vị Thanh và Trung tâm Y tế huyện Châu Thành đã tiến hành việc đăng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê tại đơn vị mình quản lý đối với mặt bằng căn tin, nhà xe… Theo đó, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang là đơn vị được lựa chọn để tổ chức đấu giá các tài sản nói trên.

Trên cơ sở quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang đã tiến hành thông báo, niêm yết công khai các tài sản đưa ra đấu giá theo quy định pháp luật về đấu giá tài sản và quy định pháp luật khác có liên quan, cụ thể Trung tâm đã đăng công khai trên Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, Trang thông tin về tài sản công của Bộ Tài chính, Báo Hậu Giang 02 kỳ, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp và thực hiện việc thông báo niêm yết công khai tại nơi trưng bày tài sản theo đúng quy định.

Quang cảnh một cuộc giá tài sản mặt bằng cho thuê

Quy trình tổ chức đấu giá tài sản luôn đảm bảo theo nguyên tắc và tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người mua được tài sản đấu giá và được đánh giá cao về uy tín, năng lực và chất lượng của mỗi cuộc đấu giá tài sản. Kết quả  từ đầu tháng 8 đến nay, Trung tâm đã tổ chức đấu giá thành 09 tài sản; tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá thành 1.143.089.600 đồng, giá trị tài sản bán được 2.182.000.000 đồng, chênh lệch giữa giá trúng so với giá khởi điểm là 1.038.910.400 đồng. Với việc tổ chức đấu giá thành và tỷ lệ chênh lệch giá trúng đấu giá cao đã góp phần tăng nguồn thu cho người có tài sản, đồng thời từng bước nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công, đặc biệt là tài sản sử dụng vào mục đích cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo tinh thần Luật Quản lý, sử dụng tài sản công./.

Ngọc Diễm  


Đang online: 1
Hôm nay: 467
Đã truy cập: 1016500