Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Đấu giá thành công tài sản sử dụng vào mục đích cho thuê của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hậu Giang

Ngày 19-11-2021

Thực hiện Quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và căn cứ kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá sản của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hậu Giang, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang đã triển khai thực hiện niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá tài sản, tổ chức cho khách hàng mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo đúng quy định của pháp luật về pháp luật về đấu giá tài sản.

Trên cơ sở đó, sáng ngày 18/11/2021, Trung tâm đã tổ chức buổi công bố giá trả đối với tài sản là mặt bằng căn tin cở sở 1, mặt bằng căn tin cơ sở 2 và mặt bằng cửa hàng sách với sự chứng kiến và giám sát của đại diện Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hậu Giang và những người tham gia đấu giá các tài sản nêu trên. Tại buổi công bố giá trả, Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá tiến hành công bố giá trả của từng tài sản. Kết quả, công bố 03 khách hàng trúng đấu giá với giá trúng đấu giá trên 662 triệu đồng.

Quang cảnh cuộc đấu giá tài sản

Nhìn chung, quy trình tổ chức đấu giá tài sản luôn đảm bảo theo nguyên tắc và tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên theo quy định pháp luật về đấu giá tài sản và đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19./.

Ngọc Diễm


Đang online: 1
Hôm nay: 1009
Đã truy cập: 1318101