Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Đấu giá thành xe ô tô thanh lý của Đài PTTH Hậu Giang bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp

Ngày 17-06-2022

Thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành và trên cơ sở Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thanh lý xe ô tô phục vụ công tác chung biển số 95A-001.01 do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang quản lý, sử dụng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang đã thực hiện thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý nêu trên theo đúng quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Theo đó, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang là đơn vị được lựa chọn để thực hiện đấu giá tài sản thanh lý theo Quyết định của UBND tỉnh Hậu Giang.

Nhằm đảm bảo việc đấu giá tài sản được thực hiện đúng theo quy định của  pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang đã thực hiện việc niêm yết tại trụ sở của tổ chức đấu giá tài sản, nơi trưng bày tài sản và tại nơi tổ chức cuộc đấu giá tài sản; thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản - Bộ Tư pháp, Trang Thông tin điện tử về tài sản công - Bộ Tài chính, Báo Hậu Giang 02 kỳ.

 Với hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, sáng ngày 17/6/2022, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang tổ chức buổi công bố giá trả đối với tài sản là xe ô tô biển số 95A-001.01. Tài sản có giá khởi điểm là 130.000.000 đồng.

Ảnh: Quang cảnh buổi công bố giá trả

Buổi công bố giá trả được diễn ra dưới sự giám sát của đại diện Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, đại diện Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang. Tại buổi công bố giá trả, Đấu giá viên đã công bố giá trả cũng từng khách hàng tham gia đấu giá và xác định được người có giá trả cao nhất với giá trả là 202.100.000 đồng là người trúng đấu giá, chênh lệch tăng trên 70 triệu đồng so với giá khởi điểm của tài sản, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước./.

                                                                                           Ngọc Diễm

 

 

 


Đang online: 3
Hôm nay: 1547
Đã truy cập: 1340134