Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Đẩy mạnh thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý

Ngày 19-04-2021

Nhằm tạo điều kiện cho người nghèo và đồng bào dân thiểu số tại các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn biết rõ hơn các quyền được trợ giúp pháp lý (TGPL). Ngày 16/4/2021, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hậu Giang phối hợp với Phòng Tư pháp thành phố Vị Thanh và UBND phường III, tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người dân tại khu vực 4, phường III, thành phố Vị Thanh qua đó, đã có hơn 50 người dân tham dự. Tại đây, các Trợ giúp viên pháp lý đã triển khai Một số quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và cấp phát miễn phí hơn 100 tờ gấp pháp luật cho người dân; tư vấn, giải đáp vướng mắc pháp luật cho người dân có nhu cầu.

(Quang cảnh buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý)

Qua hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý đã tạo điều kiện cho người dân nắm bắt được những nội dung cơ bản của pháp luật về trợ giúp pháp lý, để tư đó khi có yêu cầu về TGPL sẽ được cung cấp kịp thời các dịch vụ TGPL miễn phí; góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật; Giúp người dân hiểu rõ hơn cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận, qua đó người dân thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương nói riêng.                                                              

                                                                                                                                                              Lâm Mai

 

 

 

 

 


Đang online: 2
Hôm nay: 1359
Đã truy cập: 1009676