Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Đẩy mạnh truyền thông về trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán theo quy định của pháp luật

Ngày 25-02-2022

      Để góp phần vào công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người, bảo vệ nạn nhân bị mua bán người. Ngày 09/02/2021, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 193/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Để triển khai có hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ của ngành Tư pháp về trợ giúp pháp lý (TGPL) cho nạn nhân bị mua bán thuộc đối tượng được TGPL. Bộ Tư pháp đã ban hành văn bản số 391/BTP-TGPL về TGPL cho nạn nhân bị mua bán, trong đó đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai các hoạt động như sau:                  

1. Chỉ đạo Trung tâm TGPL nhà nước    

- Đẩy mạnh truyền thông về TGPL cho nạn nhân của hành vi mua bán theo quy định của pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức, phương thức phù hợp để kịp thời TGPL cho nạn nhân; nâng cao hiểu biết, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình phòng ngừa, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân của hành vi mua bán người.

- Tăng cường thực hiện TGPL cho nạn nhân của hành vi mua bán người thuộc diện được TGPL, đặc biệt là trong các vụ việc tham gia tố tụng. Cần lưu ý các trường hợp thực hiện thụ lý ngay vụ việc TGPL theo quy định của Luật TGPL và Thông tư 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ TGPL và quản lý chất lượng vụ việc TGPL để tránh gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL là nạn nhân của hành vi mua bán người.

- Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” (ngày 30/7 hàng năm) bằng các hoạt động và hình thức phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ thực hiện TGPL về kỹ năng thực hiện TGPL cho nạn nhân của hành vi mua bán người thuộc diện được TGPL.

- Theo dõi, kiểm tra đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc TGPL, trong đó có vụ việc TGPL cho nạn nhân thuộc diện được TGPL.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi và đánh giá vụ việc TGPL, trong  đó có TGPL cho nạn nhân của hành vi bị mua bán thuộc diện được TGPL.

https://congan.laichau.gov.vn/Files/cat/Users/143/2020/Thang12/muabanng3.jpg

(Ảnh minh họa)

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia TGPL triển khai các hoạt động hỗ trợ và TGPL cho nạn nhân của hành vi mua bán theo quy định của pháp luật.

Lâm Mai

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 157
Đã truy cập: 1335791